Monthly Archives: maart 2015

Behandeling

Norschoten biedt zorg en behandeling op een veilige, vertrouwde plek als u het niet meer (helemaal) zelf kunt. Of u nu de dagbehandeling bezoekt, zelfstandig woont of bij ons komt wonen: in alle gevallen kunt u uzelf zijn.

We denken graag actief met u mee over welke zorg en behandeling het beste bij u past. We gaan uit van uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Wij stemmen daar de zorg, de hulp, behandeling en begeleiding op af. Met alle aandacht voor u, maar ook voor uw partner, familieleden of mantelzorger. Professioneel, persoonlijk en liefdevol.

Lees hier meer over de behandelingen die wij vanuit ons kennis- en behandelcentrum bieden.

Revalidatie

Na ziekenhuisopname, vaak als gevolg van een operatie, ernstige ziekte of ongeval, wilt u zo snel mogelijk naar huis. Terug naar uw vertrouwde omgeving. Soms is er dan nog revalidatie nodig. Ook daarvoor kunt u bij Norschoten terecht.  Wij bieden deskundige revalidatiezorg. Tijdens een intensieve periode van behandelingen streven we samen met u naar een goed herstel.

Wij bieden 2 vormen van revalidatie:

Revalidatie thuis
Veel  mensen willen graag thuis revalideren, zo snel mogelijk terug naar de vertrouwde omgeving. In een aantal gevallen is dat mogelijk. Norschoten, biedt samen met de thuiszorgorganisatie in Barneveld en omstreken de mogelijkheid om thuis te revalideren; zorg en behandeling thuis in één pakket!

Voor revalidatie thuis komen volwassenen in aanmerking, die meer dan een vorm van therapie en thuiszorg nodig hebben. Veelal gaat het om meerdere aandoeningen, grote operaties en /of ziekten naast de neurologische aandoeningen of orthopedische aandoeningen.

Hospice

Hospice Barneveld biedt een warme en geborgen plaats voor mensen met een korte levensverwachting. De geboden zorg wordt afgestemd op uw individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgen u en uw naasten alle aandacht en liefdevolle zorg op weg naar een waardig afscheid.

Hospice Barneveld maakt deel uit van Norschoten en heeft een eigen sfeervol ingerichte vleugel aan de Kweekweg in Barneveld.

 

Dagcentrum Norschoten

Zo lang mogelijk thuis kunnen wonen?

Ouder worden brengt vaak klachten en/of beperkingen met zich mee. Voor de een meer dan voor de ander. Herkenbaar? Dan kan de vraag ontstaan: hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat geldt ook als u mantelzorger bent. Hoe lang houdt u het vol op de manier zoals u dat nu doet?

Wat kunnen wij dan voor u doen?

Samen met u zoeken we naar een antwoord. De een heeft behoefte aan ondersteuning, aan een dagstructuur, aan gezelschap of aan activiteiten. Voor een ander is geheugentraining, fysiotherapie, logopedie of handige informatie en tips meer aan de orde. Dit alles kunt u vinden bij Dagcentrum Norschoten. Op diverse locaties kunt u terecht voor dagbegeleiding of dagbehandeling. Dáár leveren we dan maatwerk: wat heeft u nu nodig en waar heeft u behoefte aan, om thuis zo lang en zo plezierig mogelijk uw leven thuis te leven. Samen met uw mantelzorger(s) in uw eigen vertrouwende omgeving. Hoe fijn is dat!

Dagbegeleiding/dagopvang

Als u kiest voor dagbegeleiding in ons Dagcentrum dan heeft u een zinvolle, leuke dagbesteding en een gezellig samenzijn. De dagopvang wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag hiervoor doet u bij uw gemeente.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling krijgt u naast dagbegeleiding ook multidisciplinaire behandeling. Individueel, of soms in groepsverband. Wij gaan uit van uw mogelijkheden: wat kunt u nog zelf en waar heeft u ondersteuning bij nodig. Met specialistische begeleiding, zoals fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie, wordt gewerkt aan uw doelen. Denk hierbij aan doelen zoals verbetering, of juist het zo lang mogelijk behouden van dat wat u nu kunt.

Er zijn diverse dagbehandelingsmogelijkheden voor mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen. En voor mensen met de ziekte van Parkinson hebben wij aparte groepen in De Valk en Barneveld. Wel zo fijn om met lotgenoten aan dezelfde herkenbare problemen te werken.

 • Locaties Dagcentrum Norschoten

  In de volgende locaties hebben wij een dagcentrum:

  • Dagcentrum Norschoten Klaverweide
  • Dagcentrum Norschoten Garderen
  • Dagcentrum Norschoten De Valk
  • Dagcentrum Norschoten Scherpenzeel
  • Dagcentrum Norschoten Putten
  • Dagcentrum Norschoten Elspeet
  • Dagcentrum Norschoten Schaffelaar

  Meer informatie?

  Dagbegeleiding en dagbehandeling worden via verschillende wetten en instanties geregeld. Op deze pagina hebben wij dit uitgelegd volgens de meest recente gegevens.
  Heeft u daarnaast nog vragen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die het dagcentrum u biedt? Neemt u dan contact op met de zorgconsulenten. Zij zijn op werkdagen te bellen van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, tel. 0342-40 40 00. U kunt ook mailen naar dagcentrumconsulent@norschoten.nl