Algemene informatie

Ook willen wij u nog informeren over de volgende onderwerpen

Privacy

Zorgverleners moeten uw medische gegevens geheim houden. Tijdens uw behandeling moet uw privacy gewaarborgd zijn. Het medisch beroepsgeheim is beschreven in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. (WGBO).

Verlof aanvragen tijdens uw opname

U kunt bij de verzorgende/verpleegkundige verlof aanvragen. Uw behandelend arts bepaalt of u met verlof kunt en is verantwoordelijk voor de medische zorg tijdens uw verlof.

Roken

Roken is niet toegestaan op uw kamer of in het gebouw. Roken kan alleen in de (nog te plaatsen) rookabri bij de hoofdingang.

Kwaliteit

Om verantwoorde zorg te leveren zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) moet Norschoten voldoen aan een aantal eisen uit deze wet. Hierin staat onder meer dat de zorg dient te voldoen aan de behoeften van de cliënten en doeltreffend en doelmatig wordt toegepast.
Om doeltreffend en doelmatig zorg te kunnen bieden hanteert Norschoten het kwaliteitssysteem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Lees hier meer over kwaliteit binnen Norschoten.

Presentie

Norschoten heeft, vanuit een behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling, gekozen voor de Presentiebenadering. Binnen presentie staat de menselijke waardigheid centraal. Presentie gaat uit van: ‘er zijn voor de ander’’, waarbij het draait om de goede en nabije relatie. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Uw waardering over onze zorg: ZorgkaartNederland.nl

Norschoten is aangesloten bij Zorgkaart Nederland, een digitaal platvorm waar cliënten hun ervaringen en waarderingen kunnen geven over de zorg die zij ontvangen of hebben ontvangen.
Wij stellen het bijzonder op prijs als ook u uw ervaring over de zorg die Norschoten levert, deelt op www.zorgkaartnederland.nl. Uw waardering is belangrijk voor ons!