Als partner meeverhuizen?

Als uw partner gaat verhuizen naar Norschoten en u wilt met hem/haar meeverhuizen, dan stimuleren wij dat zoveel mogelijk.

Meeverhuizen bij indicatie Zorg in Natura (ZiN)

Heeft u of uw partner een indicatie voor Zorg in Natura? Norschoten heeft een aantal appartementen die qua grootte geschikt zijn voor (echt)paren. Als er een tweepersoonsappartement beschikbaar is, heeft een (echt)paar voorrang op dit appartement.

Wie verstaan wij onder partner
Onder partner wordt verstaan:

  • de echtgenoot
  • de geregistreerde partner
  • een ongehuwde meerderjarige die met een ongehuwde meerderjarige zorgvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het een bloedverwant in de eerste graad is (dus geen eigen kinderen).

Tweepersoonsappartementen voor partners

  • Barneveld: locatie Klaverweide beschikt over twee tweepersoonsappartementen voor cliënten met een psychogeriatrische indicatie
  • Kootwijkerbroek: twee tweepersoonsappartementen voor cliënten met een somatische indicatie.

Waar heeft u wel en waar heeft u geen recht op als u als partner meeverhuist

  • Naast verblijf (het wonen) heeft u als partner recht op: eten en drinken, schoonhouden van de woonruimte en roerende voorzieningen).
  • Net als uw partner die een Wlz-indicatie heeft, betaalt u een eigen bijdrage Wlz. Het CAK stelt de hoogde van de bijdrage vast en legt de bijdrage op. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz is te vinden op de website van het CAK.
  • U moet als partner zelf uw medische zorg regelen. Zowel het hebben van een zorgverzekering als bijvoorbeeld de zorg vanuit de thuiszorg of vanuit de gemeente. Eventueel kan Norschoten in onderaanneming met een thuiszorgorganisatie de zorg uitvoeren.

Na overlijden

Als een van u overlijdt, wordt met de achtergebleven partner met Wlz-indicatie gesproken over verhuizen naar een eenpersoonsappartement. Want ons uitgangspunt blijft dat de tweepersoonsappartementen bewoond worden door een (echt)paar.

Meeverhuizen bij Volledig pakket thuis (VPT)

  • In Putten zijn in de geclusterde woonvorm drie appartementen geschikt voor (echt)paren
  • Elspeet: hoewel de ruimte beperkt is, kunnen in alle appartementen (echt)paren gehuisvest worden. U kunt natuurlijk het appartement bekijken, voordat u de keus maakt om mee te verhuizen.

Na overlijden

Als de achtergebleven partner geen Wlz-indicatie heeft, wordt zoals afgesproken in de huurovereenkomst, verwacht dat u binnen een termijn van zes weken verhuist.