Behandeling

Kennis- en behandelcentrum

De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum behandelen cliënten uit verschillende doelgroepen: van jongvolwassenen tot kwetsbare ouderen. De behandeling is gericht op herstel en op het voorkomen van verergering van aandoeningen of beperkingen. Bij complexe problemen werken de behandelaren interdisciplinair samen met de verzorging en de verpleging. Zo wordt een multidisciplinair team gevormd. Dit team bepaalt samen met u en uw familie welke behandeling zinvol is. Behandelingen kunnen zowel binnen Norschoten als thuis in samenwerking met de thuiszorg plaatsvinden.

Norschoten heeft verschillende vormen van behandeling: eerstelijnsbehandeling, klinische revalidatiebehandeling, dagbehandeling en behandeling binnen de Wet langdurige zorg.

Behandeling eerste lijn

U kunt bij ons terecht voor behandeling of therapie (dit wordt ook wel eerstelijnsbehandeling genoemd), ook zonder verwijzing van een huisarts of specialist. De therapeut behandelt u op onze locatie aan de Klaverweide in Barneveld. Als het voor de behandeling nodig is, komt de therapeut ook bij u aan huis.

Specialisaties

De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum van Norschoten zijn met name gespecialiseerd in:

 • neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld multiple sclerose, Parkinson en CVA)
 • geriatrische aandoeningen (bijvoorbeeld dementie en loopproblemen)
 • revalidatie na ziekenhuisopname (bijvoorbeeld na een operatie)
 • NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
 • palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Netwerken

Norschoten is aangesloten bij de volgende multidisciplinaire netwerken:

 • MS-netwerk
 • ParkinsonNet
 • CVA-netwerk Gelderse Vallei
 • Stroke Service Eemland
 • ROFGV- (knie, heup, schouder-)netwerk Gelderse Vallei
 • Ouderenfysiotherapie-netwerk Gelderse Vallei
 • Geriatriefysiotherapie-netwerk Amersfoort e.o.

Het kennis- en behandelteam is tevens gespecialiseerd in het adviseren en het scholen van zorgverleners zowel binnen als buiten Norschoten.

Vergoeding door de zorgverzekering

De behandelingen van cliënten die met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg zijn opgenomen, vallen onder de Wlz-vergoeding.
Cliënten die met een revalidatie-indicatie zijn opgenomen, vallen onder de DBC-vergoeding (diagnose-behandelcombinatie).
De behandelingen van externe cliënten vallen onder de ziektekostenverzekering.

Aanmelden kennis- en behandelcentrum

U kunt bij het kennis- en behandelcentrum terecht met een verwijzing van de huisarts of een verwijzing van een specialist uit het ziekenhuis. Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag over een therapie en of u al dan niet een verwijzing nodig heeft, neemt u dan contact op met Norschoten via het algemene telefoonnummer (0342-40 40 00). De telefonist verbindt u door met de betreffende therapeut.

Zorgverleners en verwijzers kunnen voor informatie en/of advies over onder andere scholingsmogelijkheden terecht bij Petra van den Brink, 1e medewerker kennis- en behandelcentrum (p.vdbrink@norschoten.nl).

Wilt u direct advies van een van onze behandelaren, dan kunt u mailen naar:

 specialisten ouderengeneeskunde   medischsecretariaat@norschoten.nl
 praktijkverpleegkundigen   praktijkverpleegkundigen@norschoten.nl
 fysiotherapeuten   fysiotherapie@norschoten.nl
 ergotherapeuten   ergotherapie@norschoten.nl
 diëtisten   dietetiek@norschoten.nl
 logopedisten   logopedie@norschoten.nl
 muziektherapeut   muziektherapie@norschoten.nl
 psychologen  psychologie@norschoten.nl
 maatschappelijk werker  maatschappelijkwerk@norschoten.nl

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.

  Wilt u meer informatie over wat Norschoten u of uw naasten kan bieden? Wij nemen graag contact met u op om u deze informatie te verstrekken!

  Vul deze karakters in: captcha

  Bedankt voor uw bericht

  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op