Ergotherapeut

Het doel van ergotherapie is u in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Als u fysieke of mentale klachten heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan ergotherapie worden ingezet. De behandeling is gericht op wonen, zorgen, werken, leren en vrije tijd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij een goede zithouding, het aanmeten en aanvragen van een rolstoel en het geven van advies op het gebied van wassen, kleden, eten en drinken et cetera. De ergotherapeut geeft ook advies aan de familie en/of zorgverlener over de te verlenen zorg en de daarbij mogelijke hulpmiddelen.

De ergotherapeut houdt zich bezig met uw mogelijkheden tot het:

  • uitvoeren van dagelijkse taken/activiteiten zoals douchen, kleden en huishouden
  • verplaatsen in en om het huis
  • zelfstandig boodschappen doen
  • uitvoeren van belangrijke hobby-activiteiten.

Specialisaties

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van Parkinson, MS, CVA (beroerte), valpreventie  en ouderenzorg. Wij werken in een multidisciplinair team waardoor wij alle zorg kunnen bieden die voor u van belang is. Specifiek voor cliënten met Parkinson bieden wij het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal aan.
Lees hier meer wat een ergotherapeut voor mensen met Parkinson kan betekenen.

Eerstelijnspraktijk

Ook voor behandeling in de eerste lijn, via verwijzing van uw huisarts, kunt u bij Norschoten terecht. Ergotherapie zit in het basispakket van iedere zorgverzekeraar en wordt voor tien uur per kalenderjaar vergoed. Woont u binnen Norschoten, dan valt ergotherapie binnen het behandelpakket.

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het medisch secretariaat, telefoon: 0342-78 71 81.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ergotherapie, neem dan contact op met het secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00 of stuur een e-mail naar: ergotherapie@norschoten.nl