Logopedist

Klik hier voor oefeningen voor thuis.

De logopedist richt zich op het optimaliseren van de communicatie en het zo goed mogelijk laten verlopen van uw eten en drinken. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen op het gebied van spraak en taal, adem en stem, kauwen en slikken en aangezichtsverlamming.

Veel gehoorde opmerkingen van klachten waarbij de logopedist kan helpen, zijn:

 • Ik moet altijd zo hoesten als ik iets aan het eten of drinken ben.
 • De maaltijd duurt langer dan vroeger.
 • Mensen in mijn omgeving zeggen vaak dat ze me niet goed kunnen verstaan; ik moet regelmatig iets herhalen.
 • Ik weet wel wat ik wil zeggen, maar de juiste woorden komen er niet uit.
 • Ik kan het gesprek niet goed volgen als ik visite heb.

Naast het onderzoeken en behandelen van stoornissen, geeft de logopedist advies en voorlichting en instrueert zowel u als de zorgmedewerkers en uw familie. Ook kan samen met de logopedist gekeken worden naar hulpmiddelen als de communicatie minder goed verloopt (bijvoorbeeld een spraakversterker).

Specialisatie

De logopedisten van Norschoten zijn gespecialiseerd in:

 • Parkinson
 • mimetherapie bij een aangezichtsverlamming
 • communicatie bij dementie
 • orofaryngeale dysfagie
 • afasie
 • dysartrie
 • neurologische spraak- en taalproblemen.

De logopedisten van Norschoten hebben ervaring op het gebied van neurologische problematiek en volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Specifiek voor cliënten met Parkinson biedt Norschoten het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal aan.

Eerstelijnspraktijk

Ook voor behandeling in de eerste lijn, via verwijzing van uw huisarts, kunt u bij Norschoten terecht. Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het medisch secretariaat, telefoon: 0342-78 71 81.

Vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket van iedere zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed. Wel betaalt u eerst uw eigen risico. Woont u binnen Norschoten, dan valt logopedie binnen het behandelpakket.

Keurmerk

De logopedisten zijn aangesloten bij en handelen volgens de richtlijnen van het Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).  Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast zijn de logopedisten aangesloten bij het ParkinsonNet en zijn geregistreerd in het register voor mimetherapeuten en afasietherapeuten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over logopedie, neem dan contact op met het medisch secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00 of stuur een e-mail naar: logopedie@norschoten.nl

kwaliteitsregister paramedici alogo keurmerk logopedie2logo keurmerk logopedie1a