Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker helpt u en uw naasten met het voorkomen, oplossen en omgaan met problemen. U kunt om hulp vragen als u bijvoorbeeld problemen heeft als gevolg van:

 • verlies van gezondheid
 • verlies van een naaste
 • opname van een naaste
 • relationele problemen.

Daarnaast geeft de maatschappelijk werker praktische adviezen over:

 • mentorschap, bewindvoering en ondercuratelestelling
 • wet- en regelgeving
 • financiën.

Het doel daarbij is om een nieuwe balans te vinden tussen wat het leven met een ziekte of beperking van de cliënt vraagt en hoe de cliënt de regie in het eigen functioneren kan behouden. Dit kan door middel van:

 • individuele gesprekken met de cliënt en diens familie
 • gespreksgroepen
 • informatie en advies met betrekking tot wet- en regelgeving
 • informatie en advies bij hulpvragen op het gebied van financiën en voorzieningen
 • bemiddeling naar hulpverlenende instanties.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het maatschappelijk werk in Norschoten, neem dan contact op met het secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00 of stuur een e-mail naar: maatschappelijkwerk@norschoten.nl