Ambulant GeriatrieTeam (AGT) Norschoten

Ambulant GeriatrieTeam (AGT) Norschoten
Het Ambulant GeriatrieTeam Norschoten (AGT) biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers bij problemen door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang. Doel van onze inzet?  Dat ouderen langer en veilig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Aanvulling op eerstelijnszorg
Het AGT-traject is een aanvulling op de al bestaande eerstelijnszorg. Zodra het eerstelijnszorgtraject is afgerond, wordt in overleg met de betrokken behandelaren afgestemd hoe een eventueel vervolg ingezet kan worden en hoe lang deze periode duurt.

Wanneer is het AGT Norschoten iets voor u
U kunt bij ons AGT terecht als u complexe problemen ervaart door een chronische aandoening bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dementie of multiple sclerose (MS). Maar ook bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of als u blijvende problemen ervaart na een beroerte (CVA) of na een amputatie kunt u bij ons terecht. Het AGT is er ook voor u als u anders of verward gedrag vertoont, vergeetachtig wordt of gedrag vertoont dat past bij het beeld van dementie. Als u onzeker wordt en het houden van dagelijkse structuur moeilijker wordt en u twijfelt of zelfstandig thuis wonen nog wel kan, ook dan is het AGT misschien iets voor u.

Het team
Het AGT Norschoten bestaat uit een team van verschillende behandelaren. Zo hebben wij een specialist ouderengeneeskunde, een geriatrieverpleegkundige, een psycholoog, een ergotherapeut, een (geriatrie)fysiotherapeut, een logopedist, een diëtist en een maatschappelijk werker in ons team. Op het moment dat voor uw zorgvraag minstens twee van bovenstaande behandelaren nodig zijn, kunt u terecht bij ons team. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een verwijzing van de huisarts en dat u in de gemeente Barneveld of Scherpenzeel woont.

Kosten en vergoeding
Zorg vanuit het AGT-traject wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Wet langdurige zorg. Afhankelijk van uw situatie kan door de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening worden gebracht of wordt er door de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Hoe komt u bij ons?
Uw huisarts of de praktijkondersteuner van uw huisarts meldt u aan bij AGT Norschoten door een verwijzing via ZorgDomein. Zodra het AGT de verwijzing heeft ontvangen en in behandeling heeft genomen, neemt de geriatrieverpleegkundige contact met u op. Binnen twee weken na de aanmelding komt de geriatrieverpleegkundige of de specialist ouderengeneeskunde bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. De geriatrieverpleegkundige blijft gedurende het AGT-traject bij u betrokken.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het AGT Norschoten? Neem dan contact op met mevrouw M. Coenders of mevrouw H. Hendrikse. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0342-40 40 00  of per email: agt@norschoten.nl.