Ambulant GeriatrieTeam (AGT) Norschoten

Het Ambulant GeriatrieTeam Norschoten (AGT) biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers bij problemen door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang. Het doel is dat ouderen langer en veilig thuis kunnen blijven wonen.

Het AGT-traject is een aanvulling op de al bestaande eerstelijnszorg doordat AGT Norschoten qua kennis en behandeling gespecialiseerd is in de gezondheid van ouderen. Dit traject bestaat uit een afgebakende periode die tijdens multidisciplinair overleg afgestemd wordt. Wanneer het traject is afgerond, zal in overleg met de al betrokken behandelaren afgestemd worden hoe een eventueel vervolg ingezet kan worden.

U kunt bij AGT Norschoten terecht bij:

 • (complexe) problemen door een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dementie of multiple sclerose (MS), bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of na een beroerte (CVA) of amputatie
 • blijvende problemen in het dagelijks leven na een beroerte
 • een vorm van beginnende dementie
 • veranderend en verward gedrag
 • toename van onzekerheid of vergeetachtigheid
 • verlies van controle in de dagelijkse structuur
 • een ‘niet-pluis-gevoel’
 • twijfel of zelfstandig thuis wonen nog veilig en haalbaar is
 • een verhoogd valrisico door bijvoorbeeld afname van spierkracht, mobiliteit en/of energie
 • vragen en/of knelpunten na afsluiting van een behandeltraject.

Daarbij is het volgende van belang:

 • u woont max. 10 km rondom Barneveld
 • er is sprake van een complexe hulpvraag
 • er is een behoefte-inbreng van minimaal twee behandelaren
 • een verwijzing van de huisarts is aanwezig.

Het team

AGT Norschoten bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een geriatrieverpleegkundige, een psycholoog en een ergotherapeut, zo nodig aangevuld met een (geriatrie)fysiotherapeut, logopedist, diëtist en/of maatschappelijk werker.

Kosten en vergoeding

Het AGT-traject wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Wet langdurige zorg. Afhankelijk van uw situatie kan er door de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening worden gebracht of wordt er door de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Aanmelding en intake

De huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts kan u aanmelden bij AGT Norschoten via ZorgDomein of door het ingevulde en ondertekende verwijsformulier per e-mail toe te sturen naar medischsecretariaat@norschoten.nl.

Zodra AGT Norschoten de verwijzing heeft ontvangen, neemt de geriatrieverpleegkundige contact met u op. Binnen twee weken na aanmelding komt de geriatrieverpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde bij u thuis voor een intakegesprek.

Uw wens staat centraal bij de inzet van AGT Norschoten. Welke hulp noodzakelijk en wenselijk is en door wie deze hulp geboden kan worden, wordt in overleg met u bepaald.

De geriatrieverpleegkundige zal gedurende het AGT-traject betrokken blijven zodat alles goed verloopt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over AGT Norschoten? Neem dan contact op met mevrouw
M. Coenders, telefoon 0342-40 40 00 (e-mail: mgt@norschoten.nl).