Muziektherapeut

De muziektherapeut maakt gebruik van een therapievorm waarbij muziek het middel is om de cliënt te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig of cognitief vlak. Muziek kan toegepast worden om het welzijn van de cliënt te bevorderen.

Muziektherapie kan helpen om stress en spanning te verminderen, bijvoorbeeld door:

  • het luisteren naar muziek
  • het maken van en het bewegen op muziek (dit heeft invloed op de hersenen en kan daardoor stimulatie en ontspanning geven).

Muziektherapie kan bepaalde hersendelen activeren en zo de functies van andere beschadigde hersendelen gedeeltelijk overnemen. Ook kan muziek als katalysator werken voor het geheugen. Situaties of herinneringen die vergeten lijken, kunnen met muziek weer boven komen en bespreekbaar worden.

Specialisatie

Voor cliënten die niet of moeilijk de woorden kunnen vinden (afasie) of mensen die niet of moeilijk de klanken kunnen maken die nodig zijn voor het vormen van woorden (apraxie), bieden Norschoten het behandelprogramma SMTA aan. SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is een behandelprogramma, gebaseerd op de combinatie van logopedie en muziektherapie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over muziektherapie, neem dan contact op met het secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00 of stuur een e-mail naar: muziektherapie@norschoten.nl