Behandelplan en therapeutisch klimaat

Behandelplan

Aan de hand van uw persoonlijke situatie wordt een behandelplan gemaakt. De therapieën worden afgestemd op uw persoonlijke einddoel. Een van de artsen van Norschoten vervangt uw huisarts gedurende de periode dat u bij ons verblijft en deze arts is eindverantwoordelijk voor de gehele behandeling.

Therapeutisch klimaat

Tijdens uw verblijf op de revalidatieafdeling van Norschoten revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dat wil zeggen dat u revalideert in een omgeving waarin u zoveel mogelijk de gelegenheid wordt geboden om te werken aan uw herstel. Dit is een manier van revalideren waarbij u, naast uw therapietijden, telkens wordt gestimuleerd om zelf dát te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw mogelijkheden en wensen.

Het hoofddoel is het (opnieuw) aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen.