Bijlagen kwaliteitsplan 2020

Hieronder kunt u de bijlagen behorende bij het kwaliteitsplan 2020 van Zorgorganisatie Norschoten downloaden:

 • Bijlage 1: Norschoten locatie Klaverweide
 • Bijlage 2: Norschoten locatie Drostendijk
 • Bijlage 3: Norschoten locatie Putten
 • Bijlage 4: Norschoten locatie Kweekweg
 • Bijlage 5: Norschoten locatie Kootwijkerbroek
 • Bijlage 6: Norschoten locatie Elspeet
 • Bijlage 7: Norschoten locatie Garderen
 • Bijlage 8: Norschoten Dagbehandelingen
 • Bijlage 9: Norschoten Welzijn en vrijwilligers
 • Bijlage 10: Norschoten Kennis- en behandelcentrum
 • Bijlage 11: In- en uitstroom overige functies
 • Bijlage 12: Aanvraag begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 – Zilveren Kruis
 • Bijlage 13: Aanvraag begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 – Menzis
 • Bijlage 14: Overzicht zorgprofiel’s en VPT’s, Wlz-financiering, begroting 2020