Brochures en documenten

U kunt hier brochures van Norschoten downloaden over diverse onderwerpen. Momenteel worden al onze brochures opnieuw bekeken en geactualiseerd. De reeds geactualiseerde treft u hieronder aan. Wilt u informatie over andere onderwerpen dan hieronder genoemd, neem dan contact met ons op.

A

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie AMIS-methode (juli 2018)

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie (dorsolaterale benadering) (mei 2018)

Aandachtspunten/leefregels na totale knieprothese-operatie (juli 2018)

Algemene voorwaarden/algemene module (ingaande 1-1-2022) verbijzonderd met:

Algemene gebruikersvoorwaarden draadloos internet Norschoten (november 2021)

Arbeidsmatige dagbesteding (april 2018)

Alarmering locatie Putten (2021)

C

Cliëntenraad (augustus 2018)
Cliëntportaal: Werkinstructie inloggen cliëntportaal voor eindgebruikers-2.0 (25-03-2020)
Gebruiksvoorwaarden cliëntportaal versie 2.0 (25-03-2020)

D

Dagbegeleiding en dagbehandeling bij Dagcentrum Norschoten (november 2021)

Dagcentrum Norschoten Garderen (april 2022)

Dagcentrum Norschoten Klaverweide (januari 2019)

Dagcentrum Norschoten Putten (april 2022)

Dagcentrum Norschoten Scherpenzeel (juni 2022)

Dagcentrum Norschoten De Valk  (mei 2022)

Dagbehandeling Parkinson Totaal (maart 2018)

Dagbehandeling Parkinson Totaal voor huisartsen (maart 2018)

Delier (januari 2022)

E

Eerstelijnsbehandeling informatie voor cliënten (juni 2021)

G

Grip op ondervoeding met voeding en bewegen (maart 2018)

H

Hospice (februari 2021)

Huurprijzen en servicekosten 2022 appartementen Elspeet (november 2021)

Huurprijzen en servicekosten 2022 appartementen locatie Putten (november 2021)

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Elspeet

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Putten

I

Individuele welzijnsbegeleiding (oktober 2017)

Informatiegids voor cliënten (april 2022)

K

Kennis- en behandelcentrum (januari 2020)

Klachtenregeling cliënten (juli 2020)

L

Logeren / respijtzorg (april 2021)

M

Medische fitness (januari 2019)

Muziektherapie (april 2021)

O

Overlijden en opbaren cliënt (december 2018)

P

Privacyverklaring (toekomstige) cliënten (oktober 2021)

Privacyverklaring medewerkers, sollicitanten en vrijwilligers (september 2018)

Programma Parkinson Totaal (mei 2022)

R

Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Rekenen met eiwitten (maart 2018)

Respijtzorg: tijdelijke overname van de zorg (februari 2021)

T

Tarieven eerstelijnsbehandeling (per 1-1-2021)

Tarieven 2021 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Elspeet

Tarieven 2021 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Putten

Tarieven 2021 diensten bij intramurale zorg en dagbehandeling (via Wlz)

Tarieven 2021 extra diensten bij revalidatie

Textielbrochure (september 2016)

V

Volledig Pakket Thuis (VPT) (januari 2020)

Vrijwilligerswerk (april 2018)

W

Wachtlijst (april 2022)

Welzijnswinkel (augustus 2021)

Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang clientenvertrouwenspersoon voor mensen met psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang voor familie

Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger