Brochures en documenten

U kunt hier brochures van Norschoten downloaden over diverse onderwerpen. Momenteel worden al onze brochures opnieuw bekeken en geactualiseerd. De reeds geactualiseerde treft u hieronder aan. Wilt u informatie over andere onderwerpen dan hieronder genoemd, neem dan contact met ons op.

A

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie AMIS-methode (juli 2018)

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie (dorsolaterale benadering) (mei 2018)

Aandachtspunten/leefregels na totale knieprothese-operatie (juli 2018)

Algemene voorwaarden/algemene module (ingaande 1-1-2019) verbijzonderd met:

Arbeidsmatige dagbesteding (april 2018)

C

Cliëntenraad (augustus 2018)
Cliëntportaal: Werkinstructie inloggen cliëntportaal voor eindgebruikers-2.0 (25-03-2020) november 2018)
Gebruiksvoorwaarden cliëntportaal versie 2.0 (25-03-2020)

D

Dagbegeleiding en dagbehandeling bij Dagcentrum Norschoten (juli 2021)

Dagbehandeling Garderen (januari 2019)

Dagbehandeling Klaverweide (januari 2019)

Dagbehandeling Putten (januari 2019)

Dagbehandeling Scherpenzeel (september 2019)

Dagbehandeling De Valk  (september 2021)

Dagbehandeling Parkinson Totaal (maart 2018)

Dagbehandeling Parkinson Totaal voor huisartsen (maart 2018)

E

Eerstelijnsbehandeling informatie voor cliënten (juni 2021)

G

Grip op ondervoeding met voeding en bewegen (maart 2018)

H

Hospice (februari 2021)

Huurprijzen en servicekosten 2021 appartementen Elspeet (december 2020)

Huurprijzen en servicekosten 2021 appartementen locatie Putten (december 2020)

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Elspeet

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Putten

I

Individuele welzijnsbegeleiding (oktober 2017)

Informatiegids voor cliënten (juni 2021)

K

Kennis- en behandelcentrum (januari 2020)

Klachtenregeling cliënten (juli 2020)

L

Logeren / respijtzorg (april 2021)

M

Medische fitness (januari 2019)

Muziektherapie (april 2021)

O

Overlijden en opbaren cliënt (december 2018)

P

Privacyverklaring_(toekomstige) cliënten (oktober 2018)

R

Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Rekenen met eiwitten (maart 2018)

Respijtzorg: tijdelijke overname van de zorg (februari 2021)

S

Stichting Vrienden van Norschoten (mei 2018)

T

Tarieven eerstelijnsbehandeling (per 1-1-2021)

Tarieven 2021 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Elspeet

Tarieven 2021 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Putten

Tarieven 2021 diensten bij intramurale zorg en dagbehandeling (via Wlz)

Tarieven 2021 extra diensten bij revalidatie

Textielbrochure (september 2016)

V

Volledig Pakket Thuis (VPT) (januari 2020)

Vrijwilligerswerk (april 2018)

W

Wachtlijst (oktober 2021)

Welzijnswinkel (augustus 2021)

Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang clientenvertrouwenspersoon voor mensen met psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang voor familie

Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger