Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger niet mee instemt of zich tegen verzet terwijl het in de ogen van de zorgverlener in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u als cliënt en voor u als wettelijk vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht.

Marijke Mulder is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Zorgorganisatie Norschoten, locaties Putten en Elspeet is gekoppeld. Marijke is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk.

Marijke is telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag via telefoonnummer 06-15- 12 78 74 en via emailadres m.mulder@hetlsr.nl (zie ook de flyer). Bij afwezigheid van Marijke kunt u bellen met 088-201 59 00.

Sabrina Scalzotto is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Zorgorganisatie Norschoten, locaties Barneveld, Garderen, Kootwijkerbroek, Lunteren en Scherpenzeel is gekoppeld. Sabrina is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het Adviespunt Zorgbelang en is ook volledig onafhankelijk.

Sabrina is telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 06-30 45 68 93 en via emailadres sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl. Bij afwezigheid van Sabrina kunt u bellen met 088-929 40 99.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.