Klachtenregeling

Medewerkers van Norschoten willen het u graag naar de zin maken. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van de zorg, behandeling of over een eerstelijnsbehandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek). Het is belangrijk dat u deze onvrede doorgeeft aan de organisatie. Alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunt over klachten (geen BOPZ-klachten) contact opnemen met:

 • een (eerstverantwoordelijk) verzorgende,
 • of het hoofd Zorg & Welzijn van de afdeling waar u woont,
 • of uw eerstelijnsbehandelaar

met als doel samen tot een oplossing te komen. Komt het niet tot een oplossing waar u tevreden over bent, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling Norschoten

Norschoten heeft een klachtenregeling waarin wordt aangegeven bij wie u terecht kunt en wat de procedure is, zie het document: Klachtenregeling cliënten Norschoten
bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Wkkgz en
bijlage 2: Klachtenregeling externe klachtencommissie Wet Bopz .

Er is door Norschoten een stroomschema opgesteld waarin overzicht wordt gegeven van de verschillende wegen die u ter beschikking staan om werk te maken van uw klacht.

Klacht indienen

U kunt uw klacht voorzien van naam, afdeling/woning  of adres en de aard van de klacht, op verschillende manier indienen:

 • Schriftelijk:
  Norschoten
  t.a.v. de klachtenfunctionaris
  Klaverweide 1
  3773 AW Barneveld
  U kunt uw klacht ook afgeven bij de receptie Klaverweide of counter Kweekweg
 • Digitaal of telefonisch:
  U kunt uw klacht e-mailen naar klachtenfunctionaris@norschoten.nl  of bellen  naar het centrale nummer van Norschoten (0342-40 40 00). De klachtenfunctionaris is bereikbaar van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 16.00 uur.
 • De Klachtencommissie is bereikbaar via klachtencommissieregioarnhem@gmail.com of via antwoordnummer 2147, 6710 VA EDE
 • De Geschillencommissie is bereikbaar via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.