Klachtenregeling

Medewerkers van Norschoten willen het u graag naar de zin maken. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van de zorg, behandeling of over een eerstelijnsbehandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek). Het is belangrijk dat u deze onvrede doorgeeft aan de organisatie. Alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunt over klachten contact opnemen met:

  • een (eerstverantwoordelijk) verzorgende,
  • of het hoofd zorg en welzijn van de afdeling waar u woont,
  • of uw eerstelijnsbehandelaar

met als doel samen tot een oplossing te komen. Komt het niet tot een oplossing waar u tevreden over bent, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling Norschoten

Norschoten heeft een klachtenregeling waarin wordt aangegeven bij wie u terecht kunt en wat de procedure is, zie het document: Klachtenregeling cliënten Norschoten
Er is door Norschoten een stroomschema klachtenregeling cliënten  opgesteld waarin overzicht wordt gegeven van de verschillende wegen die u ter beschikking staan om werk te maken van uw klacht.

Klacht indienen

U kunt uw klacht voorzien van naam, afdeling/woning  of adres en de aard van de klacht, op verschillende manier indienen:

Het reglement en informatie over het indienen van de Wzd-klachten kunt u bekijken op de website van de klachtencommissie onvrijwillige zorg (www.kcoz.nl). Wzd-klachten moeten worden ingediend van de raad van bestuur van zorgorganisatie Norschoten.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.