Missie en visie

van Norschoten

Missie

De cliënt treft in zorgorganisatie Norschoten een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan. We bieden zorg, behandeling, welzijn en wonen. Dit doen we van hart tot hart, vanuit een veelkleurige christelijke identiteit. Het totale welbevinden van de cliënt staat voorop, met als basis de beschermwaardigheid van het leven.
Norschoten is specialist in behandeling en begeleiding van cliënten met dementie en/of somatische aandoeningen en is sterk in palliatieve zorg.
Wij zijn expert in multidisciplinaire behandeling van complexe aandoeningen (zoals Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel, CVA), behandeling op het gebied van geriatrie en revalidatie.

Visie

Wij ondersteunen samen met de naasten van de cliënt, professionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners onze cliënten bij hun (hoog)complexe vragen voor zorg en behandeling. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt waarbij het welbevinden centraal staat. We werken vanuit vakmanschap, met vertrouwen en in verbinding met elkaar.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.