Bestuur en directie

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van de organisatie. De bestuurder wordt daarbij ondersteund door de directie. Elk directielid heeft een eigen portefeuille.

De directie bestaat uit:

  • Mevrouw mr. drs. K.M. Breuker, raad van bestuur
  • Mevrouw J. Meeuwsen, directeur bedrijfsontwikkeling
  • Mevrouw T. de Rek, directeur zorg en behandeling

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.