Cliëntenraad

v.l.n.r. boven: Adri van Beek, Herman Verheij, Johan Timmer
beneden: Henny van Valkengoed (ambtelijk secretaris), Henk van Wijk en Teun van Essen (voorzitter)

De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en relaties van cliënten. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad functioneert onafhankelijk van de bestuurder van Norschoten en heeft wettelijk erkende bevoegdheden:

 • recht op informatie
 • recht op overleg
 • recht om te adviseren
 • recht van enquête
 • bindende voordracht bestuurslid.

Norschoten heeft verschillende locaties die door de cliëntenraad worden vertegenwoordigd:

 • Klaverweide (Barneveld)
 • Drostendijk (Barneveld)
 • Kweekweg (Barneveld)
 • Garderen
 • Putten
 • Elspeet
 • Kootwijkerbroek
 • Dagcentra
 • en de verschillende verpleegunits.

De cliëntenraad houdt zich ook bezig met medezeggenschap van locatiegebonden zaken.
De leden van de cliëntenraad vergaderen minimaal zeven keer per jaar gezamenlijk met de bestuurder. De onderwerpen waar de cliëntenraad nu mee bezig is zijn o.a. de Wmcz 2018, het kwaliteitsplan en de Wet zorg en dwang. Heeft u interesse in de actie- en besluitenlijsten van onze cliëntenraad? Dan kunt u mailen naar cliëntenraad@norschoten.nl.

De cliëntenraad is nog steeds op zoek naar deskundige leden. Heeft u belangstelling om in onze raad deel te nemen? Stuur dan een mail naar clientenraad@norschoten.nl.

Kwaliteitsverslag en jaarverantwoording

U kunt hier het kwaliteitsverslag en jaarverantwoording Norschoten 2020 downloaden.

Meer informatie

Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van de rijksoverheid, op de website van Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Landelijk Steunpunt Medezeggenschapsraden (LSR).

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.