Cliëntenraad zoekt leden

Cliëntenraad van Norschoten is op zoek naar nieuwe leden

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Norschoten. De cliëntenraad ontvangt graag signalen en ideeën van cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) die betrekking hebben op het algemeen belang van cliënten. Wij zoeken mensen die onze cliënten, in deze tijd van veranderingen in de zorg, op een professionele manier kunnen vertegenwoordigen richting het bestuur van Norschoten.

In contact komen met de cliëntenraad van Norschoten

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie van waaruit u de belangen van de cliënten kunt behartigen in onze dynamische organisatie dan vragen wij u contact op te nemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad Henny van Valkengoed. Dit kan via telefoonnummer 0342 – 40 40 00 of per mail clientenraad@norschoten.nl.