Kwaliteit

Om verantwoorde zorg te leveren zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) moet Norschoten voldoen aan een aantal eisen uit deze wet. Hierin staat onder meer dat de zorg dient te voldoen aan de behoeften van de cliënten en doeltreffend en doelmatig wordt toegepast.

Pijlers kwaliteitsbeleid

Om doeltreffend en doelmatig zorg te kunnen bieden hanteert Norschoten het kwaliteitssysteem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Daarnaast heeft Norschoten, vanuit een behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling, gekozen voor de Presentiebenadering, een benadering van bewoner, bezoeker en collega, die recht doet aan het specifieke van het zorgproces.

Ook is Norschoten aangesloten bij Zorgkaart Nederland, een digitaal platvorm voor cliëntervaringen.

Programma Waardigheid & Trots

Met het programma Waardigheid & Trots daagt de het Ministerie van VWS verpleeghuiszorglocaties uit om vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector. Norschoten nam met het pilotproject ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ deel aan dit programma.

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.