CQ-index en spiegelgesprekken

Een keer per twee jaar wordt een cliëntervaringsmeting (CQ-index) uitgevoerd. Om naar aanleiding van de resultaten verbeterpunten te formuleren en uit te voeren ( PDCA- cyclus) is de informatie uit de CQ te beperkt en algemeen. Om deze reden wil Norschoten spiegelgesprekken houden met de cliënten/ bewoners, bezoekers dagbehandeling. Spiegelgesprekken kunnen ondersteunen om de ervaringen, en daarmee de behoeften, beter in beeld te krijgen.

Spiegelgesprekken sluiten ook beter aan bij de presentietheorie waarbij de relatie tussen de bewoner en verzorgende centraal staat. Het kennen van de leefwereld, aansluiten en afstemmen en perspectiefwisseling zijn daarbij essentieel .

Meer inzicht

Het doel van de spiegelgesprekken is het verkrijgen van meer inzicht in wat bewoners, cliënten, bezoekers dagbehandeling en mantelzorgers van de zorg en dienstverlening ervaren en of ze er baat bij hebben. De gesprekken brengen het perspectief van de cliënt dichterbij, sporen blinde vlekken op, leiden tot concrete verbeteracties ten behoeve van de cliënt, bieden ruimte aan nieuwe gezichtspunten/inzichten en kunnen leiden tot gedragsverandering als het gaat om relationeel werken.

De gesprekken worden begeleid door een kwaliteitsadviseur en worden minimaal een keer per jaar maar bij voorkeur twee keer per jaar gehouden.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.