HKZ

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HKZ-certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (2019)

Dit is een methode die wordt gebruikt om de kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De activiteiten die in dit kader worden ontplooid moeten op hun beurt ook weer goed op elkaar zijn afgestemd. Norschoten is al sinds 2002 gecertificeerd volgens het HKZ-kwaliteitssysteem. De normen van de HKZ zijn gebaseerd op de eisen die door de brancheorganisatie worden gesteld en op de kwaliteitswet voor verpleeghuizen.

Onderdelen van dit systeem zijn:

  •  een structurele managementbeoordeling van het kwaliteitsbeleid en het functioneren daarvan.
  • het houden van interne en externe audits.

Scan hier de QR-code

 

 

 

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.