Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Het kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor Norschoten is iedereen waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Een goede relatie met onze cliënten is voor ons het allerbelangrijkste.

Het kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren. Het kader levert verschillende (nieuwe) verplichtingen op voor zorgorganisaties.

2022

Kwaliteitsplan 2022

2021

het kwaliteitshuis van Norschoten

2020

2019

2018