Personeelssamenstelling

Binnen Norschoten wordt op verschillende locaties aan cliënten met verschillende zorgvragen zorg en behandeling geboden. Veel cliënten die in Norschoten wonen, verblijven hier omdat er sprake is van een vorm van dementie, daarnaast is er een grote revalidatieafdeling, een hospice en wordt er zorg en behandeling geboden aan cliënten met een lichamelijke zorgvraag.
Ook voor een aantal meer specifiekere zorgvragen maken we een passend aanbod. Daarbij valt te denken aan cliënten met een meervoudig complexe zorgvraag, of met een gerontopsychiatrische zorgvraag en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Personeelssamenstelling zorg 2018 (Peildatum 31-12-2018, zonder ingeleend personeel)

Steeds is het streven om medewerkers met de juiste opleiding en competenties op bepaalde woningen te laten werken. Medewerkers die verantwoordelijke diensten draaien en ook de eerstverantwoordelijke voor de cliënt, zijn minimaal niveau 3 (VIG) opgeleid. Op de woningen werken ook medewerkers die niveau 1 opgeleid zijn, zij werken altijd samen met een niveau 3- opgeleide. Binnen de organisatie zijn 39 verpleegkundigen niveau 4 werkzaam (en 11 leerlingen verpleegkundige niveau 4). Tevens is er daarnaast een verpleegkundige specialist in opleiding aanwezig.  Een aantal van hen werkt op de revalidatieafdeling, een aantal op de hospice en een aantal ondersteunt op de verschillende woningen. De verpleegkundigen zijn 24/7 aanwezig op verschillende locaties. Voor de totale zorg (inclusief revalidatie en dagbehandelingen) is 242.58 fte aanwezig.

Welzijnsmedewerkers

Omdat welzijn in de visie van Norschoten van groot belang is, zijn welzijnsmedewerkers aanwezig op de woningen. Samen met de verzorging bieden zij allerhande activiteiten aan. Omdat een aantal cliënten het op prijs stelt om deel te nemen aan grootschalige activiteiten, worden deze activiteiten gedurende 16 uur per week georganiseerd. Voor welzijn is 9.7 fte in dienst bij Norschoten.

Behandelaren

Naast de specialisten ouderengeneeskunde (4.9 fte) / basisartsen (2.6 fte) / praktijkverpleegkundigen (1.67 fte) zijn fysiotherapeuten (8.3 fte), logopedisten (2,8 fte), ergotherapeuten (5.8 fte), psychologen (3.1 fte), diëtisten (1,6 fte), muziektherapeut (0,56 fte), geestelijke verzorging (1,48 fte) en een maatschappelijk werker (0,67 fte) werkzaam binnen Norschoten. Vanuit een multidisciplinair team wordt de zorg en behandeling geboden.

Leerlingen

Het aantal leerlingen dat binnen Norschoten werkt is momenteel 34 (23 leerlingen niveau 2/3, 11 leerlingen verpleegkundige niveau 4). Voor de organisatie is het een uitdaging om te zorgen voor goede leerlingbegeleiding. Een aantal jaren geleden zijn alle oudere gebouwen omgebouwd tot kleinschalige woningen en de nieuwe gebouwen bieden vanaf de nieuwbouw de gelegenheid om binnen een woning samen te wonen. Voor de begeleiding van de leerlingen vraagt dit nogal wat regelwerk; ‘Hoe kunnen we hen de gelegenheid geven om te mogen leren en hoe kunnen we ook zorgen dat we goede kwaliteit van zorg kunnen bieden?’. We denken dat we dit kunnen borgen door leerlingen het eerste deel van de opleiding binnen de BOL-variant te laten volgen en pas als er enige kennis en kunde is, hen onder begeleiding binnen de woningen te laten werken. Er zijn praktijkbegeleiders aangesteld om de nieuwe leerlingen te begeleiden.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.