Pilot ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’

VWS-programma Waardigheid & Trots

Het ministerie van VWS heeft het pilotproject ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ van Norschoten opgenomen in het programma Waardigheid & Trots.   

Het ministerie vindt dat het projectvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, bezien door de ogen van de cliënt. Met het programma Waardigheid & Trots daagt de overheid verpleeghuiszorglocaties uit om vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.                    

Pilot ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’
Dat de cliënt de regie heeft vanaf het moment dat hij zorg wil ontvangen via Norschoten, is waar het om draait in deze pilot. Een ander belangrijk speerpunt is dat de familie en het directe sociale netwerk zijn rol blijft behouden als er langdurige zorg nodig is.

Norschoten heeft deze pilot opgesplitst in zeven deelprojecten. Klik per deelproject door voor de huidige stand van zaken: