Domotica

Pilot 'Op de drempel van thuis en net als thuis'

Het doel is om cliënten met een Wlz-indicatie zzp 5 en hoger, langer zelfstandig te kunnen laten wonen in hun eigen huis en omgeving door het toepassen van domotica. De cliënt heeft 24 uurs- toezicht, waarbij rekening gehouden wordt met de privacybehoefte van de aanwezige partners/mantelzorgers. Verantwoordelijkheden zijn verdeeld en er is een zekere mate van flexibiliteit in toezichtmogelijkheden. Alarmering is mogelijk in de thuissituatie (geclusterd of individueel in de wijk). De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger kan lezen en schrijven in het elektronisch cliëntendossier (ECD).

Stand van zaken per mei 2016

Het onderzoek naar de toepasbaarheid van domotica is gestart (haalbaarheidsonderzoek naar zowel de mogelijkheden voor cliënten om dit toe te passen alswel op technisch gebied). De ontwikkelingen voor het gebruik van het ECD door clienten/clientvertegenwoordigers is vergevorderd; de eerste uitlevering van de software vindt eind juni 2016 plaats.