Indicatiestelling en intake

pilot 'op de drempel van thuis en net als thuis'

Zelf de regie houden op het moment dat een cliënt zorg wil ontvangen, is het uitgangspunt van dit deelproject.  Norschoten wil daarbij dat niet het Centrum Indicatiestelling Zorg, maar de (wijk)verpleegkundige de zorgindicatie afgeeft en met de cliënt bespreekt welke financieringsvorm het beste bij hem/haar past. Dit heeft als voordeel dat er minder schijven nodig zijn in het proces bij indicatie, waardoor de cliënt sneller zijn passende zorg krijgt.

Stand van zaken per mei 2016

Vanaf maart 2016 doen de zorgconsulenten de indicatie voor cliënten die Norschoten als voorkeursaanbieder hebben gekozen.  Het CIZ kijkt wel mee en geeft binnen twee dagen wel of geen akkoord op de indicatie. Dit betekent een aanzienlijke versnelling van de aanvraagprocedure (normaal duurt het ca. zes weken voordat er een besluit over de indicatie wordt genomen). Er wordt samengewerkt met de wijkverpleging om een soepele overgang te maken tussen dienstverlening aan huis, die dan vanuit de Wet langdurige zorg wordt vergoed.

Lees ook het artikel norschoten: verkorte indicatiestelling maakt verpleegzorg thuissituatie betere zorg, dat in juli 2016 is geplaatst op de website Waardigheid & Trots