Netwerkberaad

pilot 'op de drempel van thuis en net als thuis'

Een tweede speerpunt van de pilot is dat de familie en het directe sociale netwerk ook zijn rol blijft behouden en samen met de betreffende cliënt en de medewerkers van Norschoten vorm geven aan aanvullende zorg, welzijn en behandeling. Het doel hierbij is om de eigen leefstijl zo goed mogelijk in stand te houden. Het behoud van bestaande relaties en ondersteuning, maar waarbij oog is voor de belasting van de mantelzorgers, vraagt aandacht. Voor de communicatie wordt het netwerkberaad ingevoerd dat als de cliënt thuis blijft wonen dan ook thuis plaatsvindt, met cliënt en familie of sociaal netwerk. Als de cliënt gaat verhuizen naar een locatie van Norschoten, vindt het overleg aldaar plaats.

Zorgplan
Dit netwerkberaad resulteert in een definitief zorgplan waarin duidelijke taken worden verdeeld, risico’s en verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden besproken en vastgelegd. Norschoten wil graag dat er geen onderscheid is in beleving door familie, waar de cliënt ook woont. Het is de bedoeling dat familie zich waar dan ook thuis voelt en Norschoten aanvullende zorg, welzijn en behandeling aanbiedt.

Stand van zaken per mei 2016

Na de zomervakantieperiode vinden de eerste netwerkbijeenkomsten plaats bij vier cliënten. Op dit moment bekijkt de werkgroep wat medewerkers nodig hebben en hoe zich dat verhoudt met de intake door de eerstverantwoordelijk verzorgende en het MDO (multidisciplinair overleg).