Persoonsvolgende bekostiging in de keten

pilot 'op de drempel van thuis en net als thuis'

In dit deelproject wordt het ‘geld-volgt-klant’-principe verder uitgewerkt. Uitgaan van de wens van de cliënt betekent hier: dat een cliënt met een indicatie en met voorkeur voor een instelling, moet kunnen kiezen voor de desbetreffende instelling. Ook als de betreffende instelling te maken heeft met een wachtlijst en er wel extra capaciteit beschikbaar is.

De werkgroep denkt (landelijk) beleidsmatig mee en organiseert dat persoonsvolgende bekostiging (pvb) mogelijk wordt gemaakt voor cliënten die gebruik willen maken van Norschoten. Daarnaast worden de effecten van de pvb in het inkoopbeleid van de zorgkantoren in kaart gebracht, zodat voor Norschoten helder wordt welke risico’s en kansen er zijn.

Stand van zaken per mei 2016

Met zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis is overleg geweest en zijn afspraken gemaakt en beschreven voor 2016: per 1 juli start de persoonsvolgende bekostiging bij deze zorgkantoren.