Wonen net zoals thuis

Pilot 'Op de drempel van thuis en net als thuis'

Bij wonen zoals thuis heeft iedereen een ander beeld.

We wonen allemaal anders, delen onze dagen verschillend in en zijn verschillend in onze activiteiten en interesses in onderwerpen.  Ieder heeft zijn eigen leefwereld. Hoe men woont is daarmee individueel bepaald. Voor Norschoten wil zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de individuele cliënt. Als een cliënt al in de thuissituatie door Norschoten wordt bezocht (netwerkberaad), wordt ook de leefwereld in beeld gebracht. Het vraagt een omwenteling van de organisatie (en mogelijk ook van de verwachtingen van de cliënt en diens netwerk) om de organisatie daar vervolgens op in te richten. Ook als organisatie moeten we aansluiten.

Bij een verhuizing naar een instelling (op basis van kleinschalig wonen) of geclusterde woonvorm voelt de familie zich thuis en vrij genoeg om te doen wat zij altijd deden. De medewerker van Norschoten is gast en gedraagt zich dusdanig en is ‘present’ aanwezig.

Stand van zaken per mei 2016

Dit onderdeel start in de 2e helft van 2016, afhankelijk van de uitkomsten uit het netwerkberaad.