Presentiebenadering

In Norschoten is, vanuit een behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling, gezocht naar een benadering van de bewoner, bezoeker en collega, die meer recht doet aan het specifieke van het zorgproces en de nadruk legt op de volgende zaken:

  • bejegening (hoe gaan we met elkaar om)
  • cultuur (welke doelen en waarden streven we na)
  • de motivatie van de medewerker.

De presentiebenadering was de uitkomst van dit zoekproces en is in Norschoten ‘van hart tot hart’ genoemd.

Relationele afstemming

Presentie is een (professionele) benadering in zorg en welzijn waarin het draait om de relationele afstemming van het aanbod op de kwetsbare ander. Daarbij gaat het om:

  • nabijheid en aandacht
  • aansluiting en gerichtheid op de leefwereld van de ander
  • zorgzaamheid om ‘het verlangen’ van de zorgvrager
  • rust en trouw
  • liefde
  • aanspreekbaarheid van de helper
  • toewending naar de meest kwetsbaren.

Daarmee wijkt het op Presentie gebaseerde werk nogal wat af van wat we gewoonlijk zien in zorg, welzijn, dienstverlening en onderwijs. De medewerker kijkt eerst wat er bij de ander op het spel staat, sluit aan en begrijpt de situatie, weet wie hij/zij voor de ander kan zijn en doet dan wat gedaan kan worden. Eerst breed kijken, dan afstemmen en dan pas handelen.

Presentie is dus niet: vanuit een vast kader kijken (bijvoorbeeld vanuit de taak of vanuit beroepsregels), ‘het’ probleem vaststellen en volgens protocol handelen.

Inzet van alle medewerkers

Presentie richt zich niet alleen op de inzet van verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en paramedici, maar ook de inzet van ondersteunende afdelingen zoals facilitair bedrijf, financiën, P&O, ICT. Voor alle medewerkers is de vraag relevant hoe zij vanuit hun specifieke functie direct of indirect kunnen bijdragen aan de doelen en waarden die de Norschoten nastreeft.

Er is geen harde noodzaak om het in Norschoten nu ineens helemaal anders te doen. Er ligt wel de uitdaging om het zo goed mogelijk te doen en vanuit een ander perspectief naar het werk te kijken. Een perspectief dat recht doet aan het “mooie” van het werk. Presentie biedt dat perspectief.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.