Ondernemingsraad

 

De belangrijkste taak van de ondernemingsraad (OR) is het vertegenwoordigen van alle medewerkers van Norschoten. De ondernemingsraad heeft structureel maandelijks overleg met de bestuurder over het organisatie- en medewerkersbeleid.  De samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen en respect.

De OR heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals recht op overleg, instemming, advies en informatie. De OR heeft gekozen voor een bepaalde taakverdeling om zo effectief mogelijk te kunnen functioneren.

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.