Raad van toezicht

Norschoten is een stichting met een raad van toezicht en een bestuurder. De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op het besturen door de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:

 • strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie
 • realisatie van de doelstellingen
 • opzet en werking interne risicobeheersing en controlesystemen
 • financiële verslaglegging
 • naleving van de wet- en regelgeving.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Mevrouw M.C. de Korte-Verhoef, voorzitter
 • Mevrouw E.J. Marskamp-Van Twillert, vicevoorzitter
 • Mevrouw A. Vermeer- Hordijk, secretaris
 • De heer J.L. Geurts
 • De heer C.G. Konijnenburg
 • De heer J. Voorberg

Contact raad van toezicht

De taak van de raad van toezicht betekent veelvuldig en intensief contact onderhouden met de bestuurder en indien nodig andere personen in de organisatie. Indien nodig komen specifieke situaties en vragen via de bestuurder op de agenda van de raad van toezicht. Via de bestuurssecretaresse kan er altijd contact gezocht worden met een of enkele leden van de raad van toezicht.

Er kunnen echter ook specifieke situaties zijn waarin rechtstreeks contact met de raad van toezicht gewenst is (waarbij vooral gedacht kan worden aan gevoeligheid, vertrouwelijkheid). In dat geval kan er rechtstreeks met de raad van toezicht contact gelegd worden via het mailadres raadvantoezicht@norschoten.nl. Dit mailadres is alleen voor de raad van toezicht toegankelijk.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.