ANBI

Zowel Norschoten als de Vrienden van Norschoten hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens ANBI Norschoten

Naam: Stichting Christelijk Zorgorganisatie Norschoten
RSIN: 8053.31.244

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

Download hier het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen, met daarin kerngegevens en doorlinks naar strategisch plan, jaarrekening en jaarverslag. Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 03420-40 40 00
M info@norschoten.nl

Doelstelling:
Zie missie en visie.

Actueel beleidsplan
Strategische koers 2021-2026

Beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling:
Ons beloningsbeleid is conform cao VVT. Bekijk hier de bestuurssamenstelling.

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de Jaarverantwoording 2020.

Gegevens ANBI Vrienden van Norschoten

Naam: Stichting Vrienden van Norschoten
RSIN: 8071.08.388

Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 0342-40 40 00
M vriendenvannorschoten@norschoten.nl
Bankrekeningnummer NL72 RABO 0385 5789 97

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de jaarrekening Vrienden van Norschoten 2020

Beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling
Bij de Stichting Vrienden van Norschoten is geen sprake van een beloningsbeleid.

Bestuurssamenstelling:

  • De heer A.J. Roggeveen, voorzitter
  • De heer G.A.C. Bouwmeester, penningmeester
  • De heer G. Schut, secretaris
  • Mevrouw A. Kaptein, lid
  • De heer J.W. Bakkenes, lid
  • De heer O. Reitsema, lid


Doelstelling:
Het doel van de stichting is giften werven om verbeteringen, voorzieningen en activiteiten voor cliënten te bekostigen, waarin de reguliere financiering niet voorziet.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.