Stichting Vrienden van Norschoten

Draagt u onze cliënten ook een warm hart toe?

Gift, donatie of schenking voor het welzijn van cliënten

Met uw gift, donatie of schenking kan Norschoten verbeteringen, voorzieningen en activiteiten aanbieden waarin de reguliere financiering niet voorziet. In de afgelopen jaren heeft de stichting al veel kunnen realiseren, denk bijvoorbeeld aan bloembakken, parasols, motomed (bewegingstrainer), fietslabyrint (interactieve fietstochten op een beeldscherm), duofiets, braintrainer en zelfs een rolstoelbus. De cliënten genieten volop van deze voorzieningen. Op dit moment zijn er nog veel nieuwe wensen en een aantal voorzieningen zijn na intensief gebruik inmiddels toe aan vervanging.

Steun Vrienden van Norschoten

Steun het fonds  door een eenmalige bijdrage of door Vriend te worden van de Stichting.
Dit kan door het storten van een financiële bijdrage op IBAN-nummer NL72 RABO 0385 5789 97 van de Rabobank in Barneveld ten name van Stichting Vrienden van Norschoten of door het invullen en inleveren van de vriendenkaart.

Jaarverantwoording

Meer informatie over de Stichting Vrienden van Norschoten kunt u vinden in de volgende documenten:

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.