Vrijwilligersraad

 

Norschoten heeft ruim 500 vrijwilligers!
Deze vrijwilligers werken op verschillende plekken binnen de organisatie. Zij werken samen met cliënten, ze ondersteunen cliënten of doen werkzaamheden die indirect voor de cliënt van belang zijn.

Adviesrecht vrijwilligersraad

Met de groei van Norschoten is ook het aantal vrijwilligers gegroeid. Om recht te doen aan de belangen van de vrijwilligers is een vrijwilligersraad opgericht. De vrijwilligersraad heeft adviesrecht op een aantal gebieden:

  • begeleiding en scholing van vrijwilligers
  • attentiebeleid
  • vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
  • vrijwilligersbeleid
  • zaken op gebeid van vrijwilligerswerk, ook daar waar het de professional raakt
  • benoeming hoofd welzijnswinkel.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.