Samenwerkingen

Norschoten hecht veel waarde aan samenwerking met andere zorgaanbieders en ziekenhuizen in het werkgebied en met de betrokken gemeenten over de verschillende diensten en producten die we aanbieden. Het doel van de samenwerkingen is om in gezamenlijkheid van zorgaanbieders, samen met inwoners, een compleet pakket aan te bieden; van burenhulp tot zo nodig professionele hulp.

Medezorgaanbieders

 Thuiszorgorganisaties

 Ziekenhuizen

Woningstichtingen

Netwerken

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.