Dagcentrum Norschoten

Zo lang mogelijk thuis kunnen wonen?

Ouder worden brengt vaak klachten en/of beperkingen met zich mee. Voor de een meer dan voor de ander. Herkenbaar? Dan kan de vraag ontstaan: hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat geldt ook als u mantelzorger bent. Hoe lang houdt u het vol op de manier zoals u dat nu doet?

Wat kunnen wij dan voor u doen?

Samen met u zoeken we naar een antwoord. De een heeft behoefte aan ondersteuning, aan een dagstructuur, aan gezelschap of aan activiteiten. Voor een ander is geheugentraining, fysiotherapie, logopedie of handige informatie en tips meer aan de orde. Dit alles kunt u vinden bij Dagcentrum Norschoten. Op diverse locaties kunt u terecht voor dagbegeleiding of dagbehandeling. Dáár leveren we dan maatwerk: wat heeft u nu nodig en waar heeft u behoefte aan, om thuis zo lang en zo plezierig mogelijk uw leven thuis te leven. Samen met uw mantelzorger(s) in uw eigen vertrouwende omgeving. Hoe fijn is dat!

Dagbegeleiding/dagopvang

Als u kiest voor dagbegeleiding in ons Dagcentrum dan heeft u een zinvolle, leuke dagbesteding en een gezellig samenzijn. De dagopvang wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag hiervoor doet u bij uw gemeente.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling krijgt u naast dagbegeleiding ook multidisciplinaire behandeling. Individueel, of soms in groepsverband. Wij gaan uit van uw mogelijkheden: wat kunt u nog zelf en waar heeft u ondersteuning bij nodig. Met specialistische begeleiding, zoals fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie, wordt gewerkt aan uw doelen. Denk hierbij aan doelen zoals verbetering, of juist het zo lang mogelijk behouden van dat wat u nu kunt.

Er zijn diverse dagbehandelingsmogelijkheden voor mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen. En voor mensen met de ziekte van Parkinson hebben wij aparte groepen in De Valk en Barneveld. Wel zo fijn om met lotgenoten aan dezelfde herkenbare problemen te werken.

 • Locaties Dagcentrum Norschoten

  In de volgende locaties hebben wij een dagcentrum:

  • Dagcentrum Norschoten Klaverweide
  • Dagcentrum Norschoten Garderen
  • Dagcentrum Norschoten De Valk
  • Dagcentrum Norschoten Scherpenzeel
  • Dagcentrum Norschoten Putten
  • Dagcentrum Norschoten Elspeet
  • Dagcentrum Norschoten Schaffelaar

  Meer informatie?

  Dagbegeleiding en dagbehandeling worden via verschillende wetten en instanties geregeld. Op deze pagina hebben wij dit uitgelegd volgens de meest recente gegevens.
  Heeft u daarnaast nog vragen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die het dagcentrum u biedt? Neemt u dan contact op met de zorgconsulenten. Zij zijn op werkdagen te bellen van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, tel. 0342-40 40 00. U kunt ook mailen naar dagcentrumconsulent@norschoten.nl