Kapper en pedicure

Kapper
Wilt u naar de kapper, dan zijn hiervoor een aantal mogelijkheden. Er is een kapsalon op de Klaverweide en de Kweekweg. Daarnaast komt de kapper op verschillende locaties om het haar op locatie netjes te maken. Zo kan de kapper zorgen voor het knippen van het haar, permanent, watergolf, verven, opkammen en de baard bijwerken. De prijslijst kunt u vinden in de kapsalon.

Pedicure
De voetverzorging wordt bij cliënten zonder voetproblemen uitgevoerd door de verzorging. Wanneer u dit niet wilt en uit eigen beweging de pedicure wenst, kan er een afspraak gemaakt worden; de kosten zijn dan voor eigen rekening.
Wanneer de verzorging besluit de voetverzorging te delegeren naar de pedicure zijn de kosten voor Norschoten. Geneeskundige zorg aan de voeten valt onder de zorgverzekering.
Alleen voor cliënten met een indicatie ‘verblijf met behandeling in dezelfde instelling’ geldt dat ook de medische zorg van de voeten (bijvoorbeeld bij diabetes) valt onder de Wlz-indicatie en deze wordt dan bekostigd door Norschoten

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.