Geriatrieverpleegkundige

Zorgorganisatie Norschoten heeft een geriatrieverpleegkundige en een geriatrieverpleegkundige in opleiding in dienst (opleiding: Health Radboudumc Academy in Nijmegen).

De geriatrieverpleegkundige wordt binnen Norschoten ingezet op de locaties waar ook behandeling wordt geleverd. Op verwijzing van de huisarts is de geriatrieverpleegkundige ook inzetbaar in de eerste lijn.

Taken geriatrieverpleegkundige

De taken van de geriatrieverpleegkundige zijn onder andere:

  • het begeleiden van cliënten en het ondersteunen van medewerkers bij gedragsproblematiek en bij acute verwardheid (delier)
  • het in kaart brengen van pijn door bijvoorbeeld gebruik te maken van een pijnmeetinstrument
  • het doen van geheugenonderzoek op verzoek van de specialist ouderengeneeskunde of op verzoek van de huisarts
  • het geven van scholingen op het gebied van dementie en delier
  • het geven van ABC-trainingen (methodiek bij onbegrepen gedrag) in samenwerking met onder andere de psychologen van Zorgorganisatie Norschoten.

De geriatrieverpleegkundige maakt deel uit van het AGT (Ambulant GeriatrieTeam) Norschoten). Meer informatie over het AGT is hier te vinden.

Meer informatie?

U kunt telefonisch contact opnemen met de geriatrieverpleegkundige (0342-40 40 00) of per e-mail (geriatrieverpleegkundige@norschoten.nl).