Gezocht: leden voor de PAR

Wil jij een bijdrage leveren aan de professionalisering van jouw werkomgeving binnen Norschoten? Heb jij ideeën om het beleid en de kwaliteit binnen Norschoten verder te helpen? Wil jij de raad van bestuur en het managementteam hierover gevraagd én ongevraagd adviseren?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over de PAR (professionele adviesraad) van Norschoten

Zorgorganisatie Norschoten is gestart met de oprichting van een professionele adviesraad (PAR) voor en door verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren. Deze PAR wil bijdragen aan een professionele werkomgeving en daarmee de kwaliteit van zorg voor cliënten realiseren en borgen.

De PAR is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de raad van bestuur en het managementteam binnen Norschoten. In de dagelijkse praktijk is de manager kennis- en behandelcentrum het aanspreekpunt. De PAR bestaat uit zeven leden; een SO, een psycholoog, een verzorgende/EVV’er, een (praktijk)verpleegkundige, een welzijnsmedewerker, een paramedicus en een niet-gedefinieerd lid.
De PAR denkt vanuit de eigen professionaliteit met de raad van bestuur en MT-leden mee over vakinhoudelijke onderwerpen en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast levert de PAR een bijdrage aan het zorginhoudelijk beleid van Norschoten.

De PAR betrekt zijn collega-vakgenoten hierbij (in- en extern) met als uiteindelijke doelstelling de kwaliteit van de zorg van Norschoten te verbeteren. De PAR levert een bijdrage aan de vakontwikkeling van de beroepsgroepen verpleging, verzorging en begeleiding. Hiermee verkleint de PAR de afstand tussen de zorgprofessionals en de besluitvormers.

Norschoten ontwikkelt zich hiermee steeds meer tot een professionele organisatie die telkens bezig is om de zorg voor de cliënten te verbeteren.

Wat ga je doen als lid van de PAR?

De PAR komt een dagdeel per maand bij elkaar voor overleg. Verder neemt een deel van de PAR-leden deel aan:

 • de maandelijkse vergadering van de PAR met de manager kennis- en behandelcentrum en/of de manager zorg en welzijn
 • 1x per drie maanden met de raad van bestuur en het MT
 • 1x per jaar heeft (een deel van) de PAR overleg met de raad van bestuur en raad van toezicht. Tijdens dat overleg vindt o.a. afstemming plaats over waar het jaarplan van de PAR aan kan/moet sluiten bij de strategie van Norschoten
 • tussentijds kan sprake zijn van informeel contact op initiatief van de PAR, de raad van bestuur en/of MT-leden.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent minimaal 20 uur per week werkzaam binnen Norschoten en je bent direct verbonden met de verpleging, verzorging, behandeling en/of begeleiding van cliënten. Je beschikt over een flinke portie enthousiasme, doorzettingsvermogen en pioniersgeest om samen met de andere leden van de PAR, de PAR een gezicht binnen Norschoten te geven.
 • Je kunt verder kijken dan je eigen werkplek en je kunt je mening goed verwoorden.
 • Je bent bereid je kennis over de gezondheidszorg ‘up tot date’ te houden door het lezen van beleidsstukken en vakliteratuur, het raadplegen van internet, het bezoeken van congressen en symposia en door het volgen van cursussen.
 • Je hebt kennis over vergaderen.
 • Je kunt en wilt een voortrekkersrol op je nemen.
 • Je bent goed op de hoogte wat er zich afspeelt binnen de organisatie en weet tactisch om te gaan met belangen van verschillende onderdelen in de organisatie.
 • Je bezit bestuurlijke kwaliteiten.
 • Je beschikt over zelfreflectie op eigen functioneren en samenwerking.
 • Tijdsinvestering van gemiddeld 1,5 à 2 uur per week en daarnaast het bijwonen van de genoemde vergaderingen.

Wat bieden we?

 • Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven binnen zorgorganisatie Norschoten.
 • Een positie waarbij je invloed kunt uitoefenen op het beleid van zorgorganisatie Norschoten.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan het professionaliseren van Norschoten en verbetering van zorg voor de cliënten.
 • Werken met enthousiaste en professionele leden/vrijwilligers.

De procedure

 • Na je sollicitatie neemt de PAR contact met je op om een gesprek in te plannen. Bij dit gesprek zijn aanwezig (een deel van) de PAR-leden en de kandidaat.
 • Bij geschiktheid wordt de kandidaat voorgedragen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist om een kandidaat tot lid van de PAR te benoemen voor een periode van vier jaar.

Ben je lid van de OR, CR of VR, dan kun je helaas geen lid worden van de PAR. Zo voorkomen we dubbele belangen.

Wil je meer weten?

Neem voor meer informatie over deze nevenfunctie contact op met Rafaëlle van Gijssel, diëtist, telefonisch bereikbaar via 0342 – 40 40 00.

Solliciteren?

Enthousiast geworden? Stuur dan voor 18 november a.s. je motivatie en cv naar sollicitatie@norschoten.nl