Jaarlijkse familie/vrijwilligersavond Garderen

In oktober hebben de dagbehandeling en verpleegunit van Norschoten,locatie Garderen, samen hun jaarlijkse familie/vrijwilligersavond gehouden. Aan de hand van diverse vragen van Anna werden we geïnformeerd over het thema “Bewegen en zelfredzaamheid bevorderen”. Zij stelde deze vragen aan fysiotherapeute  Janneke Huigenbos.

Ook hebben we samen een video van prof. Erik Scherder bekeken, neuroloog verbonden aan de VU in Amsterdam en bekend van het TV programma De Wereld Draait Door. In deze video vertelt hij  hoe belangrijk het is om elke dag matig intensief te bewegen. Bewegen houdt niet in dat we nu allemaal maar moeten gaan sporten, maar zit in de gewone dagelijkse dingen doen. Het is belangrijk om zolang mogelijk zo veel mogelijk zelf te blijven doen.

Daarna konden de aanwezigen vragen stellen over het onderwerp en daar werd actief gebruik van gemaakt.

Na afloop kreeg iedereen nog een kleine attentie: een tasje met een folder over het belang van bewegen, een zacht balletje en een ballon.