Lid raad van toezicht

profiel ICT

De raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten zoekt versterking!
Per maart 2023 is de raad op zoek naar een:

lid raad van toezicht profiel ICT

De raad van toezicht is open en transparant. Dat ziet u onder andere terug in het functioneren van de raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming, ieder vanuit zijn of haar eigen inhoudelijke profiel. Persoonlijke verhoudingen vinden we belangrijk. Zowel onderling als in de contacten met raad van bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsorganen. Uiteraard past Zorgorganisatie Norschoten de Governancecode Zorg 2022 toe.

Wij nodigen u uit om te reageren als u:

 • belijdend lid bent van één van de christelijke kerken
 • de visie en strategie van Norschoten onderschrijft
 • een binding heeft met de regio waarin Norschoten actief is
 • affiniteit heeft met de ouderenzorg
 • open staat voor kritische (zelf)reflectie
 • zich laat leiden door de principes van de governancecode en
 • bereid bent om nader te scholen, al dan niet via de NVTZ
 • op de hoogte bent van verandermanagement in organisaties.

Voor deze specifieke vacature geldt bovendien dat u beschikt over:

 • relevante vakkennis, ervaring in inzicht in zowel actuele vraagstukken als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van IT en digitalisering, bij voorkeur in het zorgdomein. U weet deze te vertalen naar kansen en risico’s voor Norschoten en kan als sparringpartner optreden voor de raad van bestuur.
 • Een duidelijke visie op het belang van ICT en digitalisering voor het werkveld van Norschoten
 • Kennis van veiligheidsrisico’s op het gebied van cyber- en privacyvraagstukken.

Hoe verder?

Bent u dé kandidaat waardoor de raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten weer op volle sterkte komt? De selectiecommissie leest heel graag waarom! Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 18 januari 2023  mailen naar sollicitatie@norschoten.nl

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De raad van bestuur van Norschoten is als adviseur aan de commissie toegevoegd. Daarnaast ook een lid van de ondernemingsraad en een lid van de cliëntenraad.

De selectiecommissie gaat graag met u in gesprek op 21 februari 2023 tussen 18.00 – 22.00 uur in Barneveld.

Eerst meer informatie?

Eerst nog iets vragen voordat u reageert op deze (bezoldigde) functie? Geen probleem! Mevrouw Marskamp, vicevoorzitter raad van toezicht staat u graag te woord. Dat kan via onze recruiter Ciske Kimmann, T: 06-82 58 86 30.

Wij wensen u succes met het schrijven van uw mail en kijken uit naar uw reactie!