Lunteren – De Valk

Wat wij bieden

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u gedurende één of meerdere dagen per week extra ondersteuning nodig? Dat kan in ons dagcentrum. Dagcentrum Norschoten De Valk biedt dagopvang en dagbehandeling.  ’s Morgens en ’s middags bent u in goede handen bij onze zorgmedewerkers en behandelaren; aan het einde van de dag gaat u weer naar huis.

Dagopvang

Als u kiest voor dagopvang in ons Dagcentrum dan heeft u een zinvolle, leuke dagbesteding en een gezellig samenzijn. De dagopvang wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de aanvraag hiervoor doet u bij uw gemeente.

Dagbehandeling

De Hooge Valk in Lunteren biedt dagbehandeling aan mensen met beginnende geheugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen die behoefte hebben aan structuur en een gezellige dag. Het multidisciplinaire team begeleidt en ondersteunt daar waar behandeling of verzorging gewenst of noodzakelijk is. Bekijk hier onze brochure.

Specifiek voor cliënten met Parkinson bieden wij het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal aan.

In deze film licht Arianne Spriensma, hoofd dagcentrum, het doel van de dagbehandeling in Lunteren/De Valk toe.

Met het Dagcentrum Norschoten De Valk wordt het voor de bewoners uit Lunteren en De Valk of directe omgeving die te maken hebben met beginnende geheugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen mogelijk om te blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

Download hier de brochure Dagcentrum Norschoten De Valk.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.

De Valk biedt u leuke activiteiten!