LSVT-therapie

Bij de ziekte van Parkinson kunt u belemmerd worden door verschijnselen van de ziekte (bijvoorbeeld stijfheid, kleine bewegingen, trillen, beven en/of een voorovergebogen houding). In uw dagelijks leven kunt u dit merken omdat u moeite heeft met opstaan, lopen, schrijven, aankleden, uw werk of sociale activiteiten.

LSVT-therapie is gericht op het verbeteren van uw functioneren in het dagelijks leven door het aanleren van grote gebaren die de kleine motoriek groot maken zodat de manier van bewegen positief beïnvloed wordt. LSVT-therapie is kortdurend en intensief. U wordt binnen vier aaneengesloten weken viermaal per week behandeld door een daartoe geschoolde fysiotherapeut en ergotherapeut.

Therapiesessie

Tijdens een therapiesessie komen de volgende zaken aan bod:

  • functionele oefeningen die voor u belangrijk zijn in uw dagelijks leven
  • lopen, houding en balans
  • conditie en kracht.

LSVT-behandeling

U komt in aanmerking voor een LSVT-behandeling als:

  • u bekend bent met de ziekte va nParkinson of Parkinsonisme
  • uw belastbaarheid de therapie toelaat
  • u gemotiveerd bent
  • u thuis kunt oefenen
  • u de behandeling ononderbroken kunt volgen (viermaal per week in vier aaneengesloten weken).

Het team

Het LSVT-team bestaat uit een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Tijdens de intakegesprekken wordt beoordeeld of de therapie voor u haalbaar is op basis van uw belastbaarheid. Daarnaast  worden uw wensen en behoeften vastgesteld en wordt bekeken wat uw startpunt is en waar u zich op gaat focussen in de training.

Kosten en vergoeding

Om de therapie vergoed te krijgen vanuit de basiszorgverzekering is een verwijzing van de revalidatiearts, neuroloog of geriater vereist. De LSVT-therapie wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. Uw eigen risico zal hiervoor aangesproken worden.

Aanmelding en intake

De revalidatiearts, geriater of neuroloog kan u aanmelden voor LSVT-therapie via ZorgDomein. Zodra het medisch secretariaat de verwijzing via ZorgDomein heeft ontvangen, ontvangt u nader bericht.

Na de behandeling

Bewegen is uw dagelijkse medicijn: Ook na de behandeling moet u blijven oefenen met de LSVT-principes. Dit is om de nieuwe manier van bewegen en de verbeteringen in uw functioneren te behouden.