Van harte welkom!

Minister Kuipers was tijdens de persconferentie van 15 februari jl. erg duidelijk: het land gaat weer open. We zijn volgens de minister over de coronapiek heen en we komen nu in een andere fase. Toch geeft de minister ook een waarschuwing mee: we gaan nu een spannende tijd in. Zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus ook voor de bewoners bij Zorgorganisatie Norschoten.

Meer bezoek mogelijk
Met ingang van vandaag verruimen we de bezoekmogelijkheden. Er gelden geen maxima meer aan het aantal personen en het aantal bezoekmomenten. Wel vragen we bezoekers om hier verstandig mee om te gaan. Voor onze Revalidatieafdeling gelden bezoektijden. Bezoekers zijn dagelijks welkom van 18.30 uur tot 20.30 uur en op zaterdag en zondag van 15.00 uur  tot 16.30 uur.

De adviezen van de Rijksoverheid blijven gelden. We zetten ze daarom voor u op een rij:

  • Was vaak uw handen
  • Houd afstand
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen
  • Gebruik (bij geen klachten) zelftesten

Mondkapje en 1,5 meter afstand
In de afgelopen maanden hebben we naast de adviezen van de Rijksoverheid ook de adviezen van Actiz (branchevereniging) en Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) nauwkeurig afgewogen. Actiz en Verenso geven adviezen gericht op zorginstellingen en verpleeghuizen. Deze adviezen wijken soms net even af van de adviezen van de Rijksoverheid. Dit komt omdat zorginstellingen en verpleeghuizen te maken hebben met kwetsbare bewoners. Per 25 februari a.s. is het mondkapje en 1,5 meter afstand houden in Nederland niet langer verplicht. Toch vinden we dat voor onze bewoners erg spannend omdat de kans op het overbrengen van het virus juist daarmee verminderd of voorkomen wordt. We wachten daarom het advies van Verenso en Actiz af op dit punt.

Optimistisch en voorzichtig
Net als minister Kuipers zijn ook wij optimistisch en voorzichtig tegelijk. Naast de adviezen van de Rijksoverheid, Actiz en Verenso monitoren we daarom nauwgezet de situatie op onze locaties.
We voelen ons namelijk verantwoordelijk voor ál onze cliënten, onze medewerkers en onze vrijwilligers.

Heeft u vragen over de actuele situatie op een locatie, belt u dan met onze receptioniste: 0342 – 40 40 00.

Antwoorden op de veel gestelde vragen leest u hier

Een overzicht van alle nieuwsberichten leest u hier

17 februari 2022