Bezoek blijft welkom

Sinds begin juli is bezoek aan zorgorganisatie Norschoten weer mogelijk. Wel hanteren we een aantal regels voor uw bezoek:

  • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst;
  • Er mogen maximaal 2 bezoekers gelijktijdig in het appartement van
    familie of naaste;
  • Bezoek zoveel mogelijk op rustige momenten;
  • Geen bezoek tijdens maaltijden;
  • Geen huisdieren mee naar binnen;
  • Met uitzondering van voorverpakte consumpties mogen geen consumpties meegenomen en genuttigd worden;
  • Geen maximaal aantal bezoekers per dag;
  • Bezoek en overnachting thuis is in overleg mogelijk.

Samen tegen corona
Waarschijnlijk kunt u alle regels en richtlijnen inmiddels dromen. Misschien raakt u zelfs een beetje ‘regel-moe’. Toch blijven wij u hierop wijzen en spreken u zelfs aan als we merken dat u de regels niet opvolgt. Alleen als wij samen blijven opletten en omkijken naar elkaar kunnen wij onze deuren voor bezoekers openhouden. Als zorgorganisatie zijn we namelijk verantwoordelijk voor ál onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers op ál onze locaties.

Locaties zorgorganisatie Norschoten
Alle locaties van zorgorganisatie Norschoten bevinden zich in de regio Gelderland Midden en Noord- en Oost- Gelderland. Dat zijn regio’s waar we waakzaam moeten zijn. Hier gelden (nog) geen aanvullende maatregelen. Wilt u meer weten over de risico’s per regio of gemeente? Neem dan een kijkje op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente.

Antwoorden op de veel gestelde vragen leest u hier

Een overzicht van alle nieuwsberichten leest u hier