meditatie van de geestelijk verzorger

Oktober 2016 meditatie Ds. P. Koeman

God verlaat u niet

“Want Hijzelf heeft gezegd: Ik zal u beslist niet verlaten.”( Hebr. 13:6b)

Gods woorden zijn werkelijk bemoedigend en troostend. In alle omstandigheden waarin wij zijn, of komen, belooft de Heere te voorzien en voor ons te zullen zorgen. Op deze Zegsman kun je aan! Hij is geloofwaardig. Wanneer mensen zeggen,dat zij ons niet verlaten, kunnen zij dit niet in alle gevallen waarmaken. Het hoeft niet met opzet of uit kwade trouw te zijn, dat zij het af laten weten. Vaak komt, het omdat wij als mensen niet tegen problemen en nood zijn opgewassen. Wij hebben allemaal onze beperkingen. Bij leven en sterven blijkt het overduidelijk.

Een kan met recht en reden zeggen: Ik zal u niet verlaten. Dat is allerminst vanzelfsprekend, maar een wonder, ongedacht en onverdiend. God laat ons die Hem wel verlaten hebben en Zijn zorg niet op prijs hebben gesteld, toch niet aan ons ellendig lot over. Hoe dit mogelijk is? Het is te danken aan de Heere Jezus en Zijn Middelaarsdienst. Hij is aan het kruis wel door God verlaten. Maar Hij wilde die verschrikking ondergaan, opdat wij nooit door God verlaten zullen worden. Wat een liefde en ontferming. De Heilige Geest wil u van dit geluk deelgenoot maken door het geloof in Christus. Zonder de Zaligmaker is alles heilloos. Met God en Zijn Woord bent u best af!

Wat God heeft gezegd en gedaan – en daar mogen wij ons aan vastklemmen -, houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht.

Lees hier de vorige meditatie: