Nieuws

Van Norschoten
09 maart 2021

Aanpassing bezoek per 18 maart 2021

Tijdens de persconferentie van 8 maart jl., heeft het kabinet aangekondigd dat meer bezoek mogelijk is aan bewoners in verpleeghuizen. De aanpassing van bezoekmogelijkheden voeren wij in per 18 maart a.s.

Aantal voorwaarden
Op de website van de rijksoverheid staat meer uitleg over de aanpassing van de bezoekregeling aan verpleeghuizen. Bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn. De rijksoverheid stelt echter wel voorwaarden voor het aanpassen van de regeling. Eén van de voorwaarden is dat ALLE bewoners in het verpleeghuis tweemaal gevaccineerd moeten zijn.

Optimale bescherming na twee weken
Tijdens de tweede vaccinatieronde op 4 en 5 maart 2021, hebben bewoners die het vaccin wensten het vaccin nogmaals toegediend gekregen. Het is bekend dat een persoon twee weken na de tweede vaccinatie 60-90% beschermd is tegen het coronavirus en dat men dan niet, of minder, ziek wordt. Het is bij het RIVM nog niet bekend of een gevaccineerd persoon het virus kan verspreiden. Daarom blijven de algemene coronaregels van kracht, ook na gegeven coronavaccinaties. We kiezen ervoor om in ieder geval twee weken te wachten voordat we de bezoekregels aanpassen. We doen dit om onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe verder na 18 maart 2021 bij Norschoten
We zijn blij dat onze deuren steeds een beetje verder open kunnen en we meer bezoekers mogen ontvangen. Maar naast blijdschap is er ook nog steeds zorg. We doen er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden, maar we beseffen ook dat met de aanpassing het risico op een besmetting toeneemt. Dit risico blijft aanwezig omdat het kiezen voor een vaccinatie een vrije keuze is. Voor zowel bewoners, voor medewerkers als voor bezoekers. Deze keuze is persoonlijk en hiervoor hebben we uiteraard respect. Hoe we na 18 maart 2021 omgaan met het ontvangen van bezoekers in relatie tot wel of niet gevaccineerde bewoners en bezoekers (en welke vragen we hierover wel en niet mogen stellen), werken we op dit moment uit. Samen met diverse brancheorganisaties zoals Actiz en Verenso kijken we naar de mogelijkheden.

Alle maatregelen blijven van kracht
Minister De Jonge sprak gisteren de woorden: “In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen”. Hoewel het er rooskleuriger uitziet, we zijn er nog niet. We vragen u dan ook dringend: Neem alstublieft uw verantwoordelijkheid en blijf verstandig omgaan met alle adviezen en richtlijnen. Blijf thuis als u zich niet lekker voelt. Eenmaal binnen vragen we u om afstand te houden tot elkaar, écht alle hygiënemaatregelen in acht te nemen, een door ons verstrekt mondkapje te dragen en uw bezoek te registreren.

Nieuwsarchief