Nieuws

Van Norschoten
30 september 2020

Aanscherping maatregelen per 1 oktober 2020

Hoewel wij recent nog hebben gecommuniceerd dat wij alle bezoekmogelijkheden zouden laten zoals het was, hebben wij besloten met ingang van donderdag 1 oktober 2020 de richtlijnen voor bezoek aan cliënten toch aan te scherpen.

Open blijven voor bezoek
U heeft tijdens de persconferentie van afgelopen maandag waarschijnlijk vernomen dat op landelijk niveau de regels strenger worden. Daarnaast worden aanvullende regels ingevoerd als een regio het label ‘zorgelijk’ heeft. Op dit moment bevinden alle locaties van zorgorganisatie Norschoten zich nog in de regio’s met het label ‘waakzaam’. Maar met het toenemend aantal verdenkingen vinden wij het nodig om nu onze regels al aan te scherpen en niet te wachten op het eventuele label ‘zorgelijk’.

En daar hebben wij goede redenen voor. Allereerst willen wij voorkomen dat wij onze locaties moeten sluiten voor bezoek. Wij willen alles op alles zetten om onze deuren zo lang mogelijk open te houden. Daarnaast scherpen wij onze regels aan omdat wij willen dat onze medewerkers gezond en overeind blijven. Want alleen als zij op de been blijven, kunnen wij goede zorg en ondersteuning blijven bieden aan onze cliënten.

Wat scherpen we aan
Bezoekers vragen wij vanaf 1 oktober a.s. bij binnenkomst een mondkapje te dragen en deze op te houden gedurende het bezoek. Daarnaast stellen wij een maximum in van twee bezoekers per cliënt, per dag. Wij doen dit om zo het aantal in- en uitloopmomenten terug te brengen. Op welke dagen en tijden bezoek welkom is, verschilt per locatie. Eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd.
De overige bezoekregels blijven ongewijzigd.

Wij zetten alle bezoekregels nog even op een rij:

Bezoekers moeten zich altijd registreren
Bezoekers desinfecteren handen bij binnenkomst
Bezoekers dragen een mondkapje vanaf binnenkomst
Maximaal 2 bezoekers per dag, per cliënt (hoeven geen vaste bezoekers te zijn)
Maximaal 2 bezoekers gelijktijdig in het appartement van cliënt
Huisdieren zijn niet toegestaan
Consumpties zijn niet toegestaan (mits per stuk verpakt)

Basisregels voorop
Het verloop van corona lijken we deels zelf in de hand te hebben. Als we ons allemaal aan de basisregels (zouden) houden, dan zou het aantal besmettingen wellicht niet zo’n vlucht nemen. Maar ondanks alle campagnes, radiospots, persconferenties en dringende oproepen… het blijkt moeilijk om ons er altijd aan te houden. Toch vragen wij bezoekers om zich nadrukkelijk aan deze basisregels te houden. Mochten wij zien dat een bezoeker per ongeluk een keer een regel vergeet, dan spreken wij deze bezoekers hierop aan.

Nieuwsarchief