Nieuws

Van Norschoten
18 september 2020

Bezoekers blijven welkom bij zorgorganisatie Norschoten

In de afgelopen weken hebben wij bekeken of er aanleiding is om de bezoekmogelijkheden aan familie en naasten bij zorgorganisatie Norschoten aan te passen. Wij hebben besloten vooralsnog alles te laten zoals het nu is. Bezoekers blijven dus van harte welkom.
Wel blijven de bezoekregels van kracht:

 • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst;
 • Er mogen maximaal 2 bezoekers gelijktijdig in het appartement van familie of naaste;
 • Bezoek zoveel mogelijk op rustige momenten;
 • Geen bezoek tijdens maaltijden;
 • Geen huisdieren mee naar binnen;
 • Met uitzondering van voorverpakte consumpties mogen geen consumpties meegenomen en genuttigd worden;
 • Geen maximaal aantal bezoekers per dag;
 • Bezoek en overnachting thuis is in overleg mogelijk.

Richtlijnen en maatregelen
Hoewel wij begrijpen dat iedereen snakt naar oude tijden en ‘hoe het was’, houden wij er rekening mee dat we voorlopig niet meer terug kunnen naar de periode van voor corona. Wij blijven te maken hebben met aanpassingen, richtlijnen en maatregelen. Alleen als we samen deze richtlijnen en maatregelen serieus nemen en strikt blijven volgen, lopen we het minst risico op verspreiding van het coronavirus. Onze zorg en dienstverlening is dan ook aangepast op zo min mogelijk contact en bewegingen en zoveel mogelijk afstand houden tot elkaar. Het kan voorkomen dat een medewerker een mondmasker en handschoenen draagt. Hierin volgen wij altijd de richtlijnen van het RIVM.

Verkoudheidseizoen
De temperaturen zijn nu nog hoog en de herfst lijkt nog ver weg, toch zijn we bij Norschoten al voorbereid op het najaar. De komende maanden vallen binnen het verkoudheidseizoen. Veel mensen lopen een verkoudheid op en het hoesten en niezen neemt dan toe. Een periode dus om extra alert te zijn op klachten en om de algemene richtlijnen nog eens extra door te nemen en strikt op te volgen:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Was en desinfecteer uw handen regelmatig, zeker bij binnenkomst;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet op bezoek als u klachten heeft of als u zich niet lekker voelt.

Samen tegen corona
Waarschijnlijk kunt u alle regels en richtlijnen inmiddels dromen. Misschien raakt u zelfs een beetje ‘regel-moe’. Toch blijven wij hierop wijzen en spreken u zelfs aan als we merken dat u de regels niet opvolgt. Alleen als wij samen blijven opletten en omkijken naar elkaar kunnen wij onze deuren voor bezoekers openhouden. Als zorgorganisatie zijn we namelijk verantwoordelijk voor ál onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers op ál onze locaties.

Nieuwsarchief