Nieuws

Van Norschoten
16 december 2020

Bezoekmogelijkheden t/m 19 januari 2021

Ondanks dat heel Nederland tot tenminste 19 januari 2021 in lockdown zit, vinden wij het belangrijk dat onze bewoners en cliënten bezoek mogen blijven ontvangen. Een situatie zoals in maart, toen we onze deuren verplicht moesten sluiten, willen we voorkomen. Bezoekers blijven dan ook van harte welkom. Wel houden we vast aan bestaande regels. Dat betekent dat bewoners en cliënten twee vaste bezoekers mogen ontvangen. Omdat de kerstperiode bij uitstek een periode is om samen te zijn, maken wij alleen voor de twee kerstdagen en de zondag er na een uitzondering.

Kerstdagen zo fijn mogelijk
Tijdens de kerstperiode doen we er alles aan om de dagen van onze cliënten en bewoners nóg een beetje mooier te maken. Op verschillende manieren doen we ons uiterste best om ook dit jaar rondom de feestdagen een tijd van aandacht, bezinning en hoop te laten zijn. De afspraken en mogelijkheden verschillen per locatie. Het welbevinden van de bewoner of cliënt is hierbij altijd het uitgangspunt.

Extra bezoekmogelijkheid op 25, 26 en 27 december
Tijdens de kerstdagen en op de zondag na Kerstmis versoepelen we tijdelijk de regel van twee vaste bezoekers per bewoner/cliënt. Tijdens deze dagen zijn ook bezoekers welkom die niet geregistreerd staan als vaste bezoeker. Wel houden we tijdens deze dagen vast aan maximaal twee bezoekers per dag, omdat anders het aantal contactmomenten en bewegingen op de locaties teveel toeneemt.
We hopen bewoners en cliënten met deze tijdelijke verruiming de gelegenheid te bieden om de kerstdagen op een fijne manier samen door te brengen.

Regels die gelden van 15 december t/m 19 januari 2021

 • Bezoekers zijn welkom als zij geen verkoudheidsklachten hebben
 • Bezoekers desinfecteren hun handen als ze binnenkomen
 • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst
 • Bezoekers vullen de gezondheidscheck in
 • Bezoekers dragen een medisch mondkapje van Norschoten tijdens het bezoek
 • Maximaal twee vaste bezoekers aan familie of naaste (m.u.v. 25, 26 en 27 december).
 • Geen bezoek tijdens maaltijden (m.u.v. 25, 26 en 27 december).
 • Geen bezoek aan gemeenschappelijke ruimten zoals de woonkamer (op een enkele locatie is dit wel mogelijk)
 • Huisdieren mogen mee!
 • Geen consumpties meenemen of nuttigen (m.u.v. 25, 26 en 27 december).
  Omdat het mondkapje tijdens het nuttigen wordt afgezet, vragen wij nadrukkelijk om goed te letten op de 1,5 meter afstand!
 • Bezoek thuis is op een enkele locatie, na overleg mogelijk

Houd vol, houd moed
2020 is bijna ten einde. Een jaar dat met geen woorden en pen te beschrijven is. We hebben onzekerheid gezien, verlies, verdriet, gemis en grote zorgen. Maar ook mooie initiatieven waarbij we meer omkeken en omkijken naar elkaar. We kregen te maken met richtlijnen, beperkingen en maatregelen. Ook bij Norschoten. In maart was bezoek ineens niet meer welkom. We deden en doen een groot beroep op onze medewerkers. Op hun inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Maar we deden en doen ook een groot beroep op familie en naasten. Op begrip, op medewerking en het houden aan alle afspraken en regels. Soms tegen ons en uw gevoel in.

Wij wensen iedereen voorspoedige kerstdagen en een gezegend 2021.

“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
Mattheüs 28 vers 20

Nieuwsarchief